Quick setup — if you’ve done this kind of thing before

…or create a new repository on the command line

echo "# Models" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin https://github.com/nthohuynh/Models.git
git push -u origin master

…or push an existing repository from the command line

Continue reading “Quick setup — if you’ve done this kind of thing before”

Advertisements

Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access journals

This is a list of questionable, scholarly open-access standalone journals. For journals published by a publisher, please look for the publisher on the list of publishers, here. This list is only for single, standalone journals. Continue reading “Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access journals”

Vài mẹo về báo cáo trong hội nghị khoa học

Trong các hội nghị khoa học tầm quốc tế (vài ngàn người tham dự), nếu bạn được chọn là một trong số các báo cáo viên bằng miệng (tức là “oral presentation”), thì bạn có lí do để ăn mừng. Nhưng ăn mừng xong là đến lúc lo lắng: “Đoạn buồn ta đi / còn dài lê thê / bởi còn đam mê”. Lo lắng là vì bạn chịu áp lực lớn phải làm sao cho thật tốt để làm đẹp lòng thầy cô, không phụ lòng đồng nghiệp, và nhất là không làm cho mình phải hối hận nói câu “Phải chi lúc đó mình …” Tôi muốn mách cho các bạn vài mẹo rất hữu hiệu. Continue reading “Vài mẹo về báo cáo trong hội nghị khoa học”

Kết nối đến máy ảo Android

Máy ảo Android hay còn gọi emurator là phần mềm hỗ trợ cho lập trình Android. Trong một vài trường hợp chúng ta cần kết nối đến máy ảo đó và tải lên đó một số file, …. Việc này được thực hiện thông qua một số bước như sau:

1. Sử dung adb để kết nối tới máy ảo:

adb connect <ipaddress of emulator>

2. Để upload files lên emulator:

adb push <local file> <remote directory>